Er zijn erg veel mensen in Nederland die tegen drugs zijn. Dat kan verschillende redenen hebben. Meestal komt dit vooral doordat er in de meeste gevallen een hoop ellende gepaard kan gaan met het gebruik en vooral de handel in drugs. Echter, dit kan er wel voor zorgen dat allerlei mogelijkheden niet worden gezien. Zo is het bijvoorbeeld zo dat wiet als drugs wordt gezien, maar dat het naast een genotsmiddel ook een plant met een geneeskrachtige werking kan zijn, wordt vaak vergeten. Toch is het zeker van belang dat je ervoor zorgt dat je geen oogkleppen op doet door alles wat met wiet te maken heeft direct te veroordelen. 

 

In deze tekst kun je lezen waarom het van belang is dat de publieke opinie zich niet te veel tegen het gebruik van wiet keert. Het is wel belangrijk om hier direct bij te vermelden dat het hierbij niet gaat om het roken van een joint of het eten van een stukje spacecake, maar om het gebruiken van één specifieke stof die in de wiet zit. Hier gaat het natuurlijk om CBD, na de werkzame stof THC de meest bekende stof die afkomstig is uit de cannabisplant. Deze bekendheid heeft de stof niet zomaar gekregen. Het is namelijk zo dat er ontzettend veel mensen zijn die regelmatig CBD gebruiken en aangeven dat dit hen op verschillende manieren ontzettend kan helpen. 

Waarom is CBD geen drugs?

Ondanks het feit dat vrijwel alles er op wijst dat CBD niet in de opiumwet moet worden opgenomen, zijn er toch nog mensen die vinden dat dit wel zo is. Meestal baseren zij hun mening simpelweg op vooroordelen in plaats van op feiten. Het is namelijk niet zo dat je je anders voelt wanneer je CBD gebruikt. Natuurlijk heeft dit wel een effect op je lichaam, maar het is niet zo dat je hiervan onder invloed raakt. Het is wel zo dat mensen aangeven dat bepaalde chronische pijnen tijdelijk minder worden wanneer zij CBD gebruiken. Daarom is het voor deze mensen erg fijn dat er tegenwoordig ontzettend veel verschillende producten zijn die CBD bevatten. 

Wat voor producten die CBD bevatten zijn er?

Het is van belang dat mensen die profijt ondervinden van het gebruiken van CBD, wel de mogelijkheid hebben om dit te kopen. Gelukkig is die mogelijkheid er steeds meer. Het is zelfs mogelijk om CBD voor dieren te kopen. Sommige mensen geven namelijk aan dat dit hun huisdier een stuk rustiger kan maken. Je zou er in dat geval het best voor kunnen kiezen om wateroplosbare CBD aan te schaffen. Zo weet je zeker dat je huisdier geen moeite heeft met het innemen van de CBD.